نویسنده: molakhani

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

داکر

داکر ابزاری است که از آن می‌توان برای اجرای یک برنامه در محیطی ایزوله استفاده کرد. استفاده از داکر اکثر مزیت‌های اجرای برنامه در محیط یک ماشین مجازی را با خود به همراه دارد. در ادامه برخی از این مزایا را برمی‌شماریم. -اجرای برنامه در محیطی یکسان: برنامه همیشه در یک محیط ثابت و یکسان