قرارداد های هوشمند

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

قراردادهای هوشمند

پیاده سازی انواع گوناگون قراردادهای هوشمند بر بستر بلاکچین های عمومی و خصوصی نظیر اتریوم، هایپرلجر فبریک، هایپر لجر ساتوث، هایپر لجر ایروها و کوردا…

image