پایگاه داده اشتراکی نامتمرکز

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

افرادی که بر پروژه های مشترکی کار می کنند، نیاز به یک پایگاه داده ی مشترک برای قرار دادن پرونده ها و اطلاعات دارند. امروزه پایگاه داده های ابری متمرکز برای این منظور استفاده میشوند که علاوه بر هزینه هنگفتی که بر مشتری تحمیل میکنند کاملا وابسته به سرور مرکزی هستند و در صورت ایجاد مشکل برای  سرور مرکزی این اطلاعات در معرض خطر هستند و حال اگر این اطلاعات محرمانه و مهم باشند این خطرات بسیار جدی تر و مشکل آفرین تر میشوند.

برای هر کاربردی که سرور های مرکزی مشکل آفرین باشند، استفاده از بلاکچین راه حل مشکلات است. در پایگاه داده اشتراکی نامتمرکز طراحی شده توسط رستاک میدیا سپهر، نه تنها اطلاعات به راحتی در اختیار یک سازمان مرکزی قرار نمیگیرند و کارکرد سیستم به یک سرور مرکزی وابسته نیست بلکه هزینه استفاده از آن هم بسیار کم تر است. همچنین در این پایگاه داده اعطای امتیاز دسترسی به داده توسط صاحب داده مشخص میشود و بدین ترتیب امنیت و محرمانگی داده های شخصی افراد کاملا حفظ میشود.

پروژه های رستاک میدیا سپهر