نویسنده: saee

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

کاربرد های بلاکچین در حوزه انرژی – ۱

بلاکچین به طور مختصر یک پایگاه داده حاوی اطلاعاتی ست که چندین نفر با اجماع و توافق آن اطلاعات را در این پایگاه داده ثبت می کنند. شفافیت ، غیر قابل تغییر بودن اطلاعات مگر با اجماع تمام یا اکثریت افراد، مشروط بودن ثبت اطلاعات به اجماع اکثریت افراد صادق در شبکه و ... از