بستر مناقصه و مزایده امن مبتنی بر بلاکچین

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

یکی از مشکلات اساسی نهادها و سازمان های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی آن است که مستقل از استراتژی مورد استفاده برای برگزاری مناقصه و مزایده، بستر امنی برای اجرای آن ندارند. به عبارتی، غالبا در پیاده سازی این موارد، مجبوریم یک ساختار متمرکز پیاده سازی کنیم که لاجرم بایستی به اشخاص ثالثی اعتماد کرد. نتیجه این امر آن است که معمولا نتایج برگزاری، مناقصه ها و مزایده ها، مورد تشکیک و اتهام قرار می گیرد.

بلاکچین به عنوان یک تکنولوژی ساختارشکن درکمتر از ده سال پیش به وسیله فرد یا گروهی موسوم به ساتوشی ناکاموتو معرفی گردید. این تکنولوژی به واسطه ماهیت ساختارشکنانه بودن آن، نه تنها در حوزه رمزارزها، بلکه در حوزه های گوناگونی کاربرد دارد. یکی از کاربردهای بلاکچین آن است که از آن می توان به عنوان جزئی در پیاده سازی بستر محاسبات امن استفاده می شود.

در این پروژه از بلاکچین به عنوان ابزاری جهت پیاده سازی بستری امن، شفاف، قابل اعتماد با تضمین صحت و تمامیت اطلاعات و نتیجه محاسبات مورد استفاده برای مناقصه، مزایده استفاده می کنیم. به منظور پیاده سازی این بستر از امکانات تکنولوژی بلاکچین، روش های محاسبات توزیع شده ابزارهای رمزنگاری نیر اثبات دانایی صفر و مکانیزمهای تعهد، تسهیم راز، محاسبات چندجانبه امن و غیره استفاده می کنیم. این پروژه در بین پروژه های منتخب بنیاد نخبگان قرار گرفته است.

بلاکچین عمومی

پروژه های رستاک میدیا سپهر