پلتفرم تبادل داده های پزشکی مبتنی بر بلاک‌چین

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

نگهداری داده‌های پزشکی افراد به صورت ساختارمند می‌تواند کمک زیادی به این افراد به هنگام بیماری نماید، ‌از طرف دیگر ارزش زیاد این داده ها برای مراکز تحقیقاتی باعث می‌شود تا افراد بتوانند از فروش داده‌های پزشکی خود به مراکز تحقیقاتی ،‌کسب درآمد کنند. پلتفرم‌های فعلی موجود برای نگهداری داده‌‌های پزشکی،‌ به علت عدم شفافیت مورد توجه قرار نگرفته اند و به همین دلیل نیز تلاش‌هایی برای پیاده‌سازی پلتفرم‌های شفاف و بدون نیاز به اعتما به شخص ثالث انجام گرفته است.

تکنولوژی بلاک‌چین به دلیل شفافیت و حل مشکل اعتماد می‌تواند بستر خوبی برای پیاده‌سازی پلتفرم‌های نگهداری داده‌های پزشکی باشد. غیر قابل تغییر بودن بلاک‌چین باعث می‌شود تا افراد خرابکار نتوانند در داده‌ها تغییر ایجاد کنند و همچنین استفاده از روش‌ها رمزنگاری، امکان مشاهده داده‌های پزشکی بیماران بدون اجازه آن‌ها را غیرممکن می‌کند. هدف از این پروژه پیاده‌سازی یک پلتفرم تبادل و خرید و فروش داده‌های پزشکی مبتنی بر بلاک‌چین می‌باشد تا با استفاده از ویژگی‌ها بلاک‌چین، امکان خرید و فروش و نگهداری امن داده‌ها پزشکی فراهم شود.

هدف از این پروژه پیاده‌سازی یک پلتفرم تبادل و خرید و فروش داده‌های پزشکی مبتنی بر بلاک‌چین می‌باشد که در آن با استفاده از رمزنگاری امنیت داده‌های پزشکی افراد حفظ شده و بیمار می‌تواند در صورت تمایل و یا در قبال دریافت پول،‌ امکان استفاده از داده‌های خود را به دیگران بدهد. در این پلتفرم، داده‌های پزشکی هر فرد در اختیار خود فرد بوده و فرد دیگری نمی‌تواند بدون اجازه ، از داده‌های شخص استفاده کند. همچنین در این پلتفرم داده‌های پزشکی به صورت غیرمتمرکز نگهداری خواهند شد و به همین دلیل نیز احتمال از دست رفتن داده‌های پزشکی بسیار کم می‌باشد.

نگهداری داده‌های پزشکی به صورت ساختارمند می‌تواند کمک شایانی به پزشکان به هنگام تشخیص بیماری بیماران نماید و بیماران می‌توانند به معاجلات بیشتر اطمینان کنند.  همچنین مراکز پژوهشی نیز می‌توانند با استفاده از داده‌های پزشکی، به درمان‌های نوین برای بیماری‌های مختلف دست یابند.

به علت استفاده از بلاک‌چین در پیاده‌سازی این پلتفرم، امکان جذب سرمایه جمعی از خارج از کشور و ارز آوری نیز برای این پلتفرم وجود دارد. همچنین به علت غیر متمرکز بودن این پلتفرم، امکان استفاده از آن برای بیماران و مراکز پژوهشی خارج از کشور وجود دارد و از این طریق نیز می‌توان به افزایش درآمدهای کشور کمک کرد.

بلاکچین خصوصی

پروژه های رستاک میدیا سپهر